Massage

Rückenmassage

 

Massage 
Swedish massage 30 min-$55 / 60 min-$75 /90 min-$105     

Deep tissue massage  30 min-$55 / 60 min-$75 /90 min-$105

Hot stone therapy 50 min-$75 / 90 min $105 

Aromatherapy massage 50 min-$75 / 80 min-$105

Back shoulder & Neck massage 30 min-$45

Lymphatic drainage massage 50 min-$75 / 80 min $115